Íbúasamtök Kjalarness

Stjórn ÍK 2019

Guðni Ársæll Indriðason - formaður- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 615-6383
Lára Kristín Jóhannsdóttir - varaformaður -
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 865-4440
Olga Ellen Þorsteinsdóttir - ritari -
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 820-7736
Baldur Þór Bjarnason - gjaldkeri -
Björgvin Þór Þorsteinsson - meðstjórnandi-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 618-1742

 

Þórður Bogason - varamaður
Berglind Hönnudóttir - varamaður
Björn Jónsson - varamaður - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Reynir Kristinsson - varamaður - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -

 

Ýmsar skýrslur

 Samningsdrög sameiningar (1997)

 Bæklingur sameiningar

 Bláa bókin

 Undir Esjunni (I)

 Undir Esjunni (II)

 Kjalarnes - stefnumót 2030

 Íbúaþing 2010

 Landbúnaðarstefna fyrir Kjalarnes

 Þróun þjónustu á Kjalarnesi .. 2020

 

Svifbraut

 

Fréttatilkynning Í.K.

Svifbraut á Esju samantekt

Skipulagsfulltrúi Rborgar umsögn 28.8.2013

Skipulagsstofnun beiðni um umsögn frá Rborg 10.07.2014

Rborg umsögn um matsskyldu 5.8.2014

Esjuferja (VSÓ) samantekt á breytingum 5.5.2015

Esjuferja (VSÓ) svar við umsagnir 5.6.2015

Rborg umsögn matsskyldu 18.6.2015

Esjuferja (VSÓ) fyrirspurn um matsskyldu júlí 2015

Ríkiseignir beiðni um umsögn 06.11.2015

Umsögn RS. Mógilsá 14.12.2015

Umsögn Skipulagsstofnunar 07.08.2014

Þjónustuskoðun

Erindisbréf

Samþykktir ÍK

 

LÖG ÍBÚASAMTAKA KJALARNESS

 

SAMÞYKKT Á STOFNFUNDI Í FÓLKVANGI 20.02.2002

 

1. Grein

 

Samtökin heita Íbúasamtök Kjalarness, skammstafað Í.K. Félagssvæðið nær milli Kiðafellsár og Leirvogsár innan borgarmarka Reykjavíkur.

 Heimili og varnarþing samtakanna er í Reykjavík

2. Grein

 Tilgangur samtakanna er:

 Að vinna að framfara- og hagsmunamálum íbúa svæðisins.

 Að stuðla að samhug og samstarfi íbúanna.

 Nánari skilgreining um tilgang og markmið verði sett í Stefnumörkun er hlýtur staðfestingu aðalfundar.

 

3. Grein

 Allir íbúar Kjalarness, sem þar eiga lögheimili, teljast félagar. Kjörgengi hafa allir lögskráðir íbúar Kjalarness 18 ára og eldri.

 

4. Grein

 Stjórn Í.K. fer með æðsta vald í málefnum samtakanna milli aðalfunda. Stjórn Í.K. skal skipuð fimm stjórnarmönnum; formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Kjörtímabilið er til tveggja ára. Stjórnarmenn geta verið endurkjörnir 2svar í röð. Skal kjósa tvo stjórnarmenn á jöfnu ártali en þrjá hitt árið. Varamenn skulu vera þrír og kosnir árlega. Stjórn skiptir með sér verkum.

 Einnig skal á aðalfundi kjósa tvo skoðunarmenn reikninga samtakanna til eins árs.

 

5. Grein

 Formaður boðar stjórnarfundi og stýrir þeim. Skylt er að halda stjórnarfund ef þrír stjórnarmenn óska þess. Ef aðalmaður getur ekki mætt skal kalla varamann í hans stað. Stjórnarfundur er lögmætur ef þrír stjórnarmenn eru mættir, þar af formaður eða varaformaður. Stjórnin skal halda gerðabók um störf sín.

 

6. Grein

 Málefnum samtakanna er stjórnað af:

a) Aðalfundi
b) Stjórn félagsins.

7. Grein

Aðalfund skal halda ár hvert í september, og skal hann boðaður bréflega með fjórtán daga fyrirvara og telst fundarboðunin þá lögleg. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum samtakanna. Reikningsár samtakanna er almanaksárið. Séu lagabreytingar fyrirhugaðar skal þess getið í fundarboði og jafnframt hvaða greinum laganna fyrirhugað er að breyta. Einfaldur meirihluti ræður niðurstöðu mála, nema lagabreytingar sem þurfa 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Dagskrá aðalfundar:

1. Formaður setur fund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara.

2. Formaður flytur skýrslu stjórnar um störf á liðnu ári.

3. Gjaldkeri skýrir reikninga samtakanna og kynnir 8 mán. milliuppgjör.

4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga samtakanna.

5. Reikningar bornir undir atkvæði.

6. Lagabreytingar.

7. Kosningar samkvæmt 4. grein þessara laga.

8. Önnur mál.

9. Fundarslit.

 

8. Grein

Stjórnin skal boða til almenns íbúafundar a.m.k. einu sinni á ári og ef ákveðnar óskir koma fram þar að lútandi. Fundurinn skal auglýstur og boðaður eins og um aðalfund væri að ræða.

 

9. Grein

Stjórn er heimilt að stofna nefndir á hverjum tíma eftir því sem þörf krefur. Nefndir samtakanna skulu hafa fullt samráð við stjórnina um mál er varða samtökin og halda gerðabók um störf sín.

10. Grein

Lögum þessum má aðeins breyta með 2/3 greiddra atkvæða á aðalfundi.

 

11. Grein

Ef leggja á samtökin niður getur það einungis gerst á aðalfundi með 2/3 hluta greiddra atkvæða. Eignir samtakanna skulu þá renna til íþrótta- og æskulýðsmála á félagssvæðinu.

Ákvæði til bráðabirgða.

Vegna framkvæmdar á grein 4 á stofnfundi skal kjósa 2 aðalmenn í stjórn sem sitja til aðalfundar 2002 og 3 sem sitja til aðalfundar 2003.

SAMÞYKKT Á STOFNFUNDI 20.02.2002

 

Stefnumörkun ÍK

 

Stefnumörkun Íbúasamtaka Kjalarness

Umferðaröryggi:

 

Samgöngur:

 

Göngustígar, reiðstígar og hjólreiðastígar:

 

Umhverfi og umgengni:

 

Skólar:

 

Þjónusta:

 

 

powered by social2s